Fembot Productions är ett feministiskt och antirasistiskt produktionsbolag.

Fembot gör TV & film, med stil och utan normativt kränkande innehåll.